Zbatuesi I Projektit:    Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural” (BZHR)
Donatori:                         Lëviz Albania
Vendi I Zbatimit
:         Projekti do te zbatohet ne:

Bashkine Lushnje – NJAV Bubullimë, Kolonjë dhe Krutje,

Bashkine Kucove – NJAV Perondi,

Bashkine Belsh – NJAV e  Belshit dhe  Kajanit

Periudha:                     2017-2018

Qellimi i projektit eshte te permiresohen mireqeverisja vendore dhe sherbimet   bujqesore  ndaj fermereve ne Bashkite Lushnje, Kucove dhe Belsh dhe 6 NJAV.

Objektivat:

Projekti do te monitoroje dhe nxise kalimin e funksioneve te reja që i janë dhënë bashkive ne baze te  ligjit te ri Nr. 139/2015 PËR VETË QEVERISJEN VENDORE per bujqesine  ne Bashkite Lushnje, Kucove dhe Belsh dhe 6 NJAV si dhe

Projekti  do te  ndërgjegjësoje komunitetin e fermereve te Shoqatave te Fermereve mbi rendesine e informimit dhe  transparences per  vendimet e mara per bujqesine, sherbimet  dhe  keshillimet bujqesore  nga ana e 3 Bashkive,   dhe  6 NJAV.