Ne daten 15 Tetor 2016, Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural” (BZHR) organizoi nje PANAIR “Per promovimin dhe tregetimin e produkteve te qumeshtit te menaxhuara nga grate fermere’.

Ky aktivitet u krye ne kuader te projektit ” Mbeshtetje per grate fermere ne nevoje te Lugines se Valbones”. Fjala e hapjes u mbajt nga perfaqesuesi i BZHR-se  Z. G. Stefi. Ne panair pershendeten Z. A. Dobrushi, Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit Shoqeria e Hapur per Shqiperine, Z. M. Tahiraj, nenprefekt i Tropojes, specialiste te Departamentit te Bujqesise ne  Tropoje, etj.

Projekti zbatohet nga Qendra “Blegto ria dhe Zhvillimi Rural” dhe mbeshtetet nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine.