Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural” dhe Fondacioni “Kisha e Jezu Krishtit e diteve te vona” , ne daten 28/12/2015, nenshkruan marreveshjen per zbatimin e nje projekti me dhi alpine per te ndihmuar familjet ne nevoje.
Pas studimit te fizibilitetit te kryer ne Lushnje, Elbasan dhe Tirane, se bashku me perfaqesuesit e Kishes u hartua projekti, u perzgjodhen familjet ne nevoje  dhe u nenshkrua kontrata per financim dhe zbatimin e projektit per nje periudhe 3 vjecare.
Kontrata u nenshkrua ne emer te presidentit te Fondacionit te Kishes, Z. TERRI & LEE Ann ORTON, dhe Drejtori Ekzekutive I Qendres “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural” Dr. Fejzo BEGAJ