Zbatuesi I Projektit: Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural” (BZHR)
Donatori: Fondacioni I Jezu Krishtit I Shenjtëve të Ditëve të Vona
Zona: Lushnja, Elbasani, Tirana
Periudha: 2016-2018

Ky project synon të përmirësoje gjendjen ekonomike dhe sociale të 10 familjeve fermere në zoneë e projektit përmes zhvillimit të fermave familjare me dhi Alpine.
Zhvillimi I fermave të vogla që mbarështojnë dhi Alpine  kontribuoi në reduktimin e varfërisë, përmirësimin e të ushqyerit dhe të ardhurave të familjeve.
Me qëllim  arritjen e objektivave dhe rezultateve, projekti  siguroi 2-3 dhi Alpine të cilësisë së lartë për cdo familje, farë jonxhe, bar të thatë, koncentrate dhe medikamente.
Pjesëmarrësit në project përmirësuan aftësitë dhe njohuritë mbi prodhimin e dhive nëpërmjet asistencës teknike dhe ekspertizës së siguruar nga BZHR.
Projekti u mbështetet nga “Fondacioni I Jezu Krishtit I Shenjtëve të Ditëve të Vona” dheu zbatua nga Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural”.