Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural” (BZHR) – Tiranë, në datën 12 Shtator organizoi  në Lushnje një Forum në kuadër të Projektit “Bujqësia – Detyrim dhe Përgjegjësi e Pushtetit Vendor”, i cili ishte pjese e aktiviteteve te projektit  i cili u zbatua  ne Bashkite Lushnje, Kuçove dhe Belsh me mbështetjen e Programit Lëviz Albania.

Forumi kishte si synim  prezantimin dhe ballafaqimin e  gjetjeve të:

  1. Studimit të kryer në Bashkitë Lushnje, Kuçovë dhe Belsh dhe Njësitë Administrative Bubullimë, Kolonjë, Krutje, Perondi, NJAV e  Belshit dhe  Kajanit, dhe
  2.  Sondazhit të kryer me anëtaret e  Shoqatave të fermerëve “Myzeqeja” në Lushnje, “Osumi” në Kuçovë dhe “Dumrea” në Belsh dhe të disa grupeve të interesit   mbi  transferimin e funksioneve për bujqësinë nga pushteti qëndror në atë vendor si dhe transparencën e informimin mbi vendimet e marra, mbi shërbimet dhe këshillimin bujqësor.
  3. Diskutimin/dakordesimin  mbi gjendjen e  mundësive per adresimin e problemeve

Në forum ishin te pranishem përfaqësues nga Bashkitë Lushnje, Kuçovë dhe Belsh, të 6 NJAV-ve, përfaqësues nga shoqatat e fermerëve , grupeve  të interesit dhe të ftuar të tjerë. Në forum, përshëndetën Drejtori Ekzekutiv i Qendrës “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural“ Z. Fejzo Begaj,  përfaqësuesja e Programit  Lëviz Albania, Znj. Oriada Tare, si dhe përfaqësues të Bashkive Lushnje, Kuçovë dhe Belsh.

Aktiviteti u pasqyrua  në Radio Televizionin lokal 4 Plus në Lushnje.