Ne rrethin e Lushnjes u organizua nje trainim me perfaqesues te fermereve te shoqates “Myzeqeja Farm’, te stafit te BZHR-se dhe perfaqesues te Fakultetit¬† te Veterinarise, ne kuader te projektit “Mbeshtetje per Zhvillimin e Fermave te Vogla te Qumeshtit”.

Qellimi: Demonstrimi i marrjes se kampioneve te qumeshtit per analiza

Trainer: Prof. As. Fatmira Shehu, Fakulteti i Veterinarise Ne trainim u diskutua mbi analizat qe jane planifikuar te kryhen ne Fakultetin e Veterinarise  dhe ISUV Tirane, si me poshte;

  • Ngarkesa mikrobike.
  • Qelizat somatike.
  • Treguesit fiziko kimike te qumeshtit: lenda e thate, yndyra, proteina, laktoza, lemdet minerale, densiteti, uji, etj.
  • Mbetjet antibiotike.
  • Niveli i aflatoksines.
  • Prania e pesticideve dhe metaleve te renda.
  • Infeksionet e paratuberkulozit dhe brucelozes.