Misioni i saj  është të permiresoje cilesine e jetes dhe te reduktoje varferine ne zonat rurale te Shqiperise permes programeve per zhvillimin e integruar te bujqesise, blegtorise dhe mjedisit.

Galeria

Partneret

bothar  mjeksia_veterinare elevages  shqip_hapur

jesus_christ bshf rotary