Ne daten 29 Nentor 2015, permes portit te Durresit, mberiten 116 ftuja barse te racave per qumesht Sana dhe Alpine dhuruar nga Bothar Ireland. Ftujat ju shperndane familjeve ne zonen rurale te Peqinit dhe te Kavajes sipas termave te projektit te miratuar. Kafshet u shperndane me short, ne prani te gjithe perfitueseve, drejtueseve te grupeve te fermereve dhe shoqates.
Ne shperndarjen e kafsheve mori pjese edhe Kryetari I Bashkise Peqin Z. Sajmir Hasalla.
Qendra Blegtoria dhe Zhvillimi Rural dhe Bothar Ireland kane nje kontrate 5 vjecare bashkepunimi ne mbeshtetje te familjeve ne zonat rurale.